Liên hệ

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng giao dịch
 • Địa chỉ:
  108-D5 - Nguyễn Phong Sắc - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại:
  +84.43.5528355
 • 0902 036 198 (Mr Lai)
 • Fax:
  +84.43.5528356
 • Email 1: robotecsd@yahoo.com.vn
 • Email 2: laihv@robotec.vn

LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 108-D5 - Nguyễn Phong Sắc - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội.
 • Điện thoại: +84.43.5528355
 • Fax: +84.43.5528356
 • Email:nhamn@robotec.vn
 • Email:longdk@robotec.vn
 • Mobile: 0903427200