BỘ ĐỒ GÁ HÀN 100KG

  08/02/2017    Lượt xem : 1861

Đồ gá hàn, sử dụng mâm quay, mâm cặp để quay, lật sản phẩm cần hàn.

HỆ THỐNG POSTIONER

  13/11/2017    Lượt xem : 1652

Hệ thống Positioner sử dụng để gá kẹp các chi tiết hàn tròn, giá treo Robot có thể hàn được mọi vị trí