Hệ thống Positioner

  13/11/2017    Lượt xem : 933

Hệ thống Positioner sử dụng để gá kẹp các chi tiết hàn tròn, giá treo Robot có thể hàn được mọi vị trí