GÁ QUAY 300KG

  06/07/2017    Lượt xem : 1588

Gá quay 300kg sử dụng để gá ống trước khi hàn, máy có khả năng nghiêng 180 độ và có điều khiển bằng biến tần