GIỚI THIỆU CÔNG TY

  21/12/2015

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Và Rô Bốt gọi tắt là ROBOTEC là một Công Ty thành viên của Tổng Công Ty Weldtec với định hướng phát triển về máy hàn, máy cắt CNC, Rô bốt và tự động hóa.