ĐỒ GÁ HÀN NHÔM

  07/03/2017    Lượt xem : 920

Bộ đồ gá hàn nhôm được sử dụng để gia nhiệt cho tấm nhôm

BỘ GÁ QUAY TỰ LỰA 20 TẤN

  28/12/2017    Lượt xem : 489

Bộ gá quay tự lựa theo đường kính ống, bốn bánh của cụm chủ động được dẫn động bằng hai động cơ giảm tốc, tốc độ quay được điều chỉnh bằng biến tần

BỘ GÁ QUAY TỰ LỰA 20 TẤN

  26/01/2018    Lượt xem : 482

Bộ gá quay chuyên sử dụng để gá hàn ống có đường kính 500 đến 3500mm, tốc độ động cơ được điều khiển bằng biến tần có dải điều chỉnh rộng, sử dụng dễ dàng